RENKLER

İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR

İş yaşamında renklerle doğrudan ilişkide olduğumuz diğer bir alan, kullanılan dokümanlardır. Dokümanlarda kullanılan renkler ve şekiller, şirket hakkında bilgi verirken dokümanda yer verilen konuya ilgiyi yoğunlaştırır.

Renkler işinizi kolaylaştırıyor

RENKLER YAŞAMIMIZDA TAHMİN ETTİĞİMİZDEN DAHA önemli bir yere sahiptir. Gerek günlük yaşamda gerekse iş yaşamımızda renklerin önemini yadsıyamayız. İş yaşamımızda renklerin önemini birkaç kategoride ele alabiliriz. Giyim tarzımızın ve kıyafetlerimizin iş hayatımızı etkilediği gibi bulunduğumuz ortamın renklerinin de motivasyonumuzu doğrudan etkilediğini göz ardı edemeyiz. Ofislerde aydınlık renkler daha verimli çalışmamızı sağlarken, karanlık, loş odalarda çalışanların verimlerinin çok daha düşük olduğu bir gerçektir.

Görüntüleri etkili olarak sunabilirsiniz
Görüntüleri sunmada renk sizin güçlü bir aracınızdır. Renklerin etkileyici kullanımıyla belgenizden iletmek istediğiniz özellikleri; güç, içtenlik, güvenilirlik vs. görüntüye verebilirsiniz. Psikolojik olarak okuyucuyu dilediğiniz tarafa yönlendirebilirsiniz. Her renk farklı psikolojik etkiye sahiptir. Bunları ustalıkla kullanarak okuyucularınızı arzuladığınız yöne götürebilirsiniz. Sonuç olarak, belgelerinize renk eklemek size daha ikna edici ve etkili bir iletişim sağlayacaktır.

Renkler belgelerinizi farklılaştırır
Dikkati ana noktalara çekmek için, belgenizin özel bölümlerini uygun bir renk kullanımıyla vurgulayabilirsiniz. Ayrıca, renkleri etkili bir şekilde kullanarak benzersiz ve özgün belgeler yaratabilir ve okuyucularda iyi bir izlenim bırakabilirsiniz. Renklerin insan davranışları üzerindeki etkilerini göz önüne alırsak, dokümanları bu doğrultuda tasarlayabilirsiniz. İş hayatında kritik noktalarda ve karar verme sürecinde etkili belgeleri yine renkler vasıtasıyla düzenleyebilirsiniz.

Belgelerinizi daha rahat okunur hale getirerek anlaşılır yapabilirsiniz
Bir belgenin farklı kısımlarını betimlemek için renkler kullanılabilir. Ayrıca, belirli öğeler için hep aynı rengi kullanarak belgenizi daha anlaşılır yapabilirsiniz.Kullanabileceğiniz başka bir teknik ise okuyucunun gözlerini istediğiniz yöne yönlendirmek için derecelendirme kullanarak renk farklılıklarını uygulamaktır.

Renklerin önemi ve iletişim aracı olarak gücü
Görme duyusuyla renk bilgisi maksadımızı ve kararımızı etkiler. İnsanları n tatma, koku alma, dokunma, görme ve duyma olmak üzere beş duyusuvardır. Görme duyusuyla aldığımız bilgi bunların toplamda yaklaşık %87’sini oluşturur. Ve görme duyumuzla aldığımız bilginin yaklaşık % 80’i renk bilgisidir. Bu figürlerin doğruladığı gibi, edindiğimiz duyusal unsurların büyük bir bölümü renk bilgisi formundadır. Kısaca, renk bizim hayatımızdaki çok önemli bir mevcudiyettir. Renkler hayal edebileceğimizden daha çok güce sahiptirler. Ve bu gücü iş belgelerinize koyarak birçok yeni fırsat yaratabilirsiniz. Günümüz trendi, şüphesiz “Renklerin Başarısı” na doğrudur.

KULLANICI PENCERESİ
İsim: Esra Üzümoğlu
Firma: Akıl Bahçesi İlköğretim Etüt Merkezi
Görevi: Okul Müdürü
Renklerin doğru kullanımı, eğitim ile ilgili belge ve sunumlarda öğrencilerin algısını artırarak daha iyi ve kolay öğrenmelerinisağlıyor. Aynı konuyu renkli belgeler ile anlattığımızda öğrenciler siyah beyaz fotokopilere göre çok daha hızlı ve kolay öğrenebiliyorlar. Bu yüzden öğrencilere sunulan ders notları ve sunumlarında renkleri özenle kullanmaya dikkat ediyoruz.
Renkli belgelerin basımında kullanmakta olduğumuz Samsung CLP-300, eskiden kullandığımız mürekkepli yazıcılara göre çok daha ucuza baskı yapabilmemizi sağlıyor. Bu eğitim kurumları için çok önemli bir unsur.
Bunun yanında küçüklüğü ve kolay kullanımı ile öğrencilerimiz de rahatlıkla kullanabiliyorlar. Eğitim kalitesinin artmasına yönelik olarak renklerin mutlaka eğitim içeriğine ve sınıf malzemelerine de girmesi gerekli.